Overlay

Notariusz

Notariusz – osoba której rola bardzo często jest niedoceniania w polskim społeczeństwie. Notariusz najczęściej kojarzony jest jedynie ze sporządzaniem aktów notarialnych np. przy sprzedaży mieszkania, jednakże do jego możliwych zadań należy dużo większy zakres czynności.
Oprócz sporządzania aktów notarialnych, notariusz Białystok ma prawo m.in. do sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzania odpisów dokumentów, poświadczania podpisów, przyjmowania depozytów (pieniężnych i niepieniężnych) oraz sporządzania protokołów np. z posiedzenia zarządów spółek. Katalog zadań notariusza nie katalogiem zamkniętym i może wynikać również z innych przepisów niż ustawa Prawo o notariacie.

Wybór notariusza

Zasady jakimi najczęściej kierujemy się przy wyborze notariusza są proste – albo korzystamy z notariusza „narzuconego” (np. przez dewelopera), poleconego przez znajomych lub takiego z którego już korzystaliśmy. Dla notariuszy jest to pewnego rodzaju utrudnienie – nie mogą się reklamować, wiec jedyną szansą na dotarcie do potencjalnego, nowego, klienta jest poczta pantoflowa – zadowolony klient poleci notariusza znajomym (i nie znajomym np. poprzez media społecznościowe). Od sprawności działania notariusza i jego kancelarii zależy ilu dalszych klientów będzie miał.

Czynności notarialne a koszty

Kolejnym, dodatkowym i bardzo ważnym, aspektem którym kierujemy się przy wyborze notariusza są koszty danej czynności. Notariuszy obowiązuje tzw. taksa notarialna – odgórnie ustalone, maksymalne, wynagrodzenie za przeprowadzenie czynności. Należy pamiętać, ze jest to maksymalne wynagrodzenie – taksa nie określa minimalnego wynagrodzenia – można je negocjować bezpośrednio z notariuszem, jednakże oprócz wynagrodzenia do kosztów czynności dochodzą np. opłaty koszty sądowe na które notariusz już nie ma wpływu.

Zaufanie

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego – oznacza to tyle, że dowolny notariusz do którego się skierujemy powinien wykonać daną czynność z taką samą skrupulatnością i starannością. W praktyce bardzo dużo zależy od pierwszego kontaktu i zdobyciu zaufania klienta – jeśli szybko zostanie zawiązana niewidzialna nić porozumienia, a klient zobaczy w notariuszu profesjonalistę i osobę godną powierzenia, bardzo często, najważniejszych spraw materialnych w życiu możemy być pewnie, że klient do nas wróci i poleci notariusza swoim bliskim.

Dodaj komentarz